വ്യദ്ധയായി ഐശ്വര്യ റായി; അമ്പരന്ന് ആരാധകർ

ബോളിവുഡ് സുന്ദരി ഐശ്വര്യ റായി എത്തുമെന്നറിഞ്ഞ ആരാധകർ താരത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആഷിന്റെ കാറെത്തി. ഡോർ തുറന്ന് ഐശ്വര്യ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ

നോർവ്വെയിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ വിട്ടുകിട്ടി

നോർവെയിൽ സിഡബ്ല്യുഎസ് ന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്ന ഐശ്യര്യ(1),അഭിഗ്യാൻ(3)എന്നി ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്.കുട്ടികളുടെ പിതാവ് അനൂപ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ സഹോദരൻ അരുണ ബാഷ ഭട്ടാചാര്യയ്ക്കൊപ്പമാണ്