കോവിഡ് – 19 ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കി കിംസ് ആശുപത്രി

single-img
11 June 2020

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഐ.സി.എം.ആര്‍ ന്റെയും കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് – 19 ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു.

ട്രൂനാറ്റ്, ജീന്‍ എക്‌സ്പര്‍ട്ട് എന്നീ ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും കിംസില്‍ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുക. ഇന്ത്യയില്‍ വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ട്രൂനാറ്റ്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീന്‍ എക്‌സ്പര്‍ട്ട് സംവിധാനം അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മ്മിതമാണ്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തില്‍ കിറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന നിലക്ക് ഒരു ദിവസം അമ്പതിനടുത്ത് പരിശോധനകള്‍ സാധ്യമാണ്. കൃത്യതയുടെ കാര്യത്തില്‍ സ്വീകാര്യ
ത ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഐ.സി.എം.ആറിന്റെയും, കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കേരളത്തില്‍ രണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയാണ് കിംസ്. ഇന്നു വരെ പരിശോധന നടത്തിയ എല്ലാ സാമ്പിളുകളും നെഗറ്റീവാണ്. കോവിഡ് രഹിത അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ സേവനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.