ഇന്ത്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സന്യാസിയാണ് താന്‍ എന്ന് യോഗാ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ്

single-img
20 June 2019

യോഗാ ഗുരു ബാബാ രാംദേവിന്റെ കീഴിലുള്ള പതഞ്ജലി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന കുറയുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്നും ഇന്ത്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സന്യാസിയാണ് താന്‍ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പതഞ്ജലി എന്നത് ലാഭേച്ഛയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ല. രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കമ്പനിയുടെ വരുമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി.

പതഞ്ജലിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന കുറയുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തള്ളിയ ബാബാ രാംദേവ് പതഞ്ജലിയുടെ വരുമാനം 8,000 കോടിയോട് അടുക്കുകയാണെന്നും മറ്റ് കമ്പനികള്‍ കൂടി തുടങ്ങുന്നതോടെ വരുമാനം ഇനിയും വര്‍ധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പതഞ്ജലിയുടെ വരുമാനം 10 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞ് 81,00 കോടിയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെയാണ് ബാബാ രാംദേവ് തിരസ്കരിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ്റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ആണ് പുറത്തുവന്നത്.