കെഎസ്ആർടിസിയിലെ നാളത്തെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു; അനിശ്ചിത കാല സമരം നീട്ടിവെച്ചതായി ടിഡിഎഫ്

single-img
30 September 2022

ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന 12 മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിക്കെതിരെ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. അനിശ്ചിത കാല സമരം നീട്ടിവെച്ചതായി കോൺ​ഗ്രസ് അനുകൂല തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ടിഡിഎഫ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് ചേർന്ന ടിഡിഎഫിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം. 12 മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിലാണ് നടപ്പാക്കാനിരുന്നത്. ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 8 യൂണിറ്റുകളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഇരുന്ന സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കാരം ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുകയും ആ യൂണിറ്റിലെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഡ്യൂട്ടികൾ പരിശോധിക്കാം എന്ന് മാനേജ്മെ​ന്റ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് ടിഡിഎഫ് അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.