ആളുകള്‍ പെട്ടെന്ന് എന്‍റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിച്ചു; തന്റെ വ്യാജ മരണവാർത്തയ്‌ക്കെതിരെ ഹീത്ത് സ്ട്രീക്ക്

ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ്. ചികില്‍സയുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് മാറ്റിനിർത്തിയാല്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആളുകള്‍ പെട്ടെന്ന് എന്‍റെ