മന്ത്രി എം ബി രാജേഷിന്‍റെ ഓഫീസില്‍ നോട്ടെണ്ണല്‍ യന്ത്രമെത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യനയ അഴിമതിയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എം ബി രാജേഷ് ആണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, കേരളത്തി