അത് ജോ ബൈഡനും മകനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്; വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും കൊക്കെയ്ൻ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

പതിവായി ധാരാളം സന്ദർശകരെ കാണുന്ന “വളരെ യാത്ര ചെയ്ത പ്രദേശത്താണ്” ഈ പദാർത്ഥം കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ്

ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനമില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം.

അപ്രഖ്യാപിത ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തി അമേരിക്കയും ചൈനയും

ബലൂൺ ചാരപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നും ഫെബ്രുവരി ആദ്യം വെടിവയ്ക്കാൻ ഒരു യുദ്ധവിമാനം അയച്ചുവെന്നും യുഎസ് അവകാശപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥാ