കേരളത്തില്‍ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറായി ലോകബാങ്ക്; വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി സിയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിലും അവര്‍ക്ക് നേഴ്സിങ്ങ് വിദ്യാഭ്യാസം