അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത; വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി

ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഉക്രൈനിനെതിരായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി