ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മെരാപി അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; വാതക മേഘങ്ങളും ലാവയും പടരുന്നു; ടൂറിസം നിർത്തി

പകൽ മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് സൂര്യനെ തടയുകയും നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളെ ചാരം കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ‘കിലൗയ’ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സമീപവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

ഹവായ് ദ്വീപിലെ ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് ഷീൽഡിന്റെ ഭാഗവും ഏറ്റവും സജീവമായ അഞ്ച് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് കിലൗയ.