ജാതിയിലൂടെ വോട്ടര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കുക ലക്‌ഷ്യം; കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി ശോഭ കരന്ദ്‌ലജെ പേര് മാറ്റുന്നു

മാത്രമല്ല നളിന്‍കുമാര്‍ കട്ടീലിനെ മാറ്റി ശോഭയെ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാക്കുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.