വിഴിഞ്ഞം: നാലാം ചർച്ചയും പരാജയം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത

തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം ആയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന പ്രതികരണം തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും യൂജിൻ പെരേര

അദാനിക്ക് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ചുമതല നൽകിയത് കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി സർക്കാരുകൾ: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോടും സമരത്തിനോടും സിപിഎമ്മിന് യോജിപ്പില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.