ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത സിനിമ,ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഷോകൾ കുറവാണല്ലോഎന്ന്; വിൻസി അലോഷ്യസ് പറയുന്നു

വിൻസി അലോഷ്യസും ഉണ്ണിലാലും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് പലഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട്.