നിക്ഷേപം 20 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം; കണ്ണൂരിലെ വൈദേകം റിസോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ പരാതി

പരാതിയിന്മേൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കേസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുകയുള്ളൂ