ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കണം; വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ രംഗത്ത്

രാജ്യത്ത് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഈടാക്കുന്ന നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ വീണ്ടും രംഗത്ത്. വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഈടാക്കുന്ന കനത്ത നികുതി വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ