നാന്, പൃഥ്വിരാജ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്, അനൂപ് മേനോന്’;അവസാനം അവര്‍ ഒന്നിക്കുകയാണ് സൂര്‍ത്തുക്കളേ…ഒന്നിക്കുകയാണ്

നാന്, പൃഥ്വിരാജ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്, അനൂപ് മേനോന്’ എന്ന ഡയലോ​ഗ് അടുത്തിടെ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. ബാല സംവിധാനം ചെയ്ത ദ്