ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്നാമതും വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു

മുംബൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കാളയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.