കോവിഡിന് ശേഷം വിദേശയാത്രകൾ; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചെലവാക്കിയത് 30 കോടി 80 ലക്ഷം രൂപ

2021 മാർച്ചിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശനവുമായി കൊവിഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള വിദേശയാത്രകൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ജൂൺ 2023 വരെ