രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ ; ‘രാമജ്യോതി’ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് മുസ്ലിം വനിതകള്‍

2006ല്‍ സങ്കത് മോചന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഭീകരര്‍ ബോംബിട്ടപ്പോള്‍ ഇരുവരും 70 മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുമായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോയി ഹനുമാന്‍ ചാലിസ ചൊല്ലി