അൽപ്പായുസേയുള്ളൂ; കേന്ദ്ര ബജറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തത് : രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഈ ബഡ്ജറ്റിനും അൽപ്പായുസേയുള്ളൂ. കേന്ദ്ര മന്ത്രി നടത്തിയ വാചക കസർത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിയർപ്പ് ഒഴുക്കേണ്ടി വരും

കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ കേരളത്തോട് കാണിച്ചത് ക്രൂരമായ അവഗണന: മന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

എയിംസ് പോലെ കേരളം പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചില്ല. എയിംസ് കേരളത്തിന് കിട്ടാന്‍ ഏറ്റവും അര്‍ഹതയുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നും