ട്രക്ക് ക്യാബിനുകൾക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ നിർബന്ധം; കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം

N2, N3 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ട്രക്കുകളുടെ ക്യാബിനുകളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്

ട്രക്കുകളിലെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനുകളിൽ എയർകണ്ടീഷൻ നിർബന്ധം: നിതിൻ ഗഡ്‌കരി

രാജ്യത്തെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഗഡ്‍കരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു

റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും 1,070 കോടി രൂപയുമായി പോയ ട്രക്കിൽ ഒന്ന് കേടായി; വൻസുരക്ഷാ ഒരുക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വിഴുപുരം ജില്ലയിലുള്ള ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാണായി കൊണ്ടുവന്ന പണമാണ് ട്രക്കിൽ ഉള്ളത് . ബുധനാഴ്ച പകൽ നാലുമണിയോടെയാണ് ട്രക്കുകൾ ചെന്നൈയിൽ