എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എഐ പരിശീലനം നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മണക്കാട് ഗേൾസ് സ്‌കൂളിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രം മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. കൈറ്റ് സി.ഇ.ഒ കെ. അൻവർ സാദത്ത് സംസാരിച്ചു.സമ്മറൈസേഷൻ, ഇമേജ് ജനറേഷൻ

ഉക്രെയ്ൻ സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പിസ്റ്റൾ, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നു

സൈനികവും ദേശസ്നേഹവുമായ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള" വിശാലമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പരിശീലനം

ബെലാറസ് സൈന്യത്തിന് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് പരിശീലനം നൽകുന്നു

ചാനൽ അഭിമുഖം നടത്തിയ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത നിരവധി സൈനികർ വാഗ്നറുടെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ അനുഭവത്തെ പ്രശംസിച്ചു. “തീർച്ചയായും അവ കേൾക്കുന്നത്