പങ്കാളുയുമായി ചേർന്ന് മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചു; രഹ്ന ഫാത്തിമക്കെതിരെ പരാതിയുമായി മാതാവ്

അമ്മ പ്യാരി നൽകിയ പരാതിയിൽ കൊച്ചിയിലെ രഹ്‌നയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പീഡനം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു