ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപണിക്കരുടെ തിരക്കഥ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചതിവിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത് ; ആരോപണവുമായി തുളസീദാസ്

വ്യവസായികളുടെ ഇഷ്ടവും , അനിഷ്ടവും , ചങ്കിലേറ്റി വേദനിച്ചു ആടിയും പാടിയും കാലം കഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കഥ ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും