വിജയ് ചിത്രം ദ ഗോട്ടിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ

അതേസമയം ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. വിദേശത്ത് അവസാനഘട്ട ചിത്രീകരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. മുൻപ്