ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ ആശംസകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി 

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ ആശംസകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ അധ്യാപകര്‍ ചെലുത്തിയ