ആടുജീവിതം നജീബും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്വീപ്പ് ഐക്കണുകളിൽ

പോലീസ് മേധാവി, റോ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച ഹോര്‍മിസ് തരകന്‍ ഐ.പി.എസ്, ടെക്ക്ജെന്‍ഷ്യ സി.ഇ.ഒ. ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍, ചിത്രകാരി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ സ്വീപ് ഐക്കണായി മമിത ബൈജു

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വിപുലവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന ധാരാളം