മുന്നിൽ മെസ്സി; ഡിസംബറില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അര്‍ജന്റീനക്കാർ നൽകുന്നത് ഫുട്‌ബോള്‍ താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ

2022 ഡിസംബറില്‍ ജനിച്ച രാജ്യത്തെ 70 കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വീതം അര്‍ജന്റീനൻ ജനത ഫുട്‌ബോള്‍ താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.