സിബിഐയുടെയും ഇഡിയുടെയും ഏകപക്ഷീയമായ ഉപയോഗിക്കുന്നു; കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 14 പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

സിബിഐയുടെയും ഇഡിയുടെയും ഏകപക്ഷീയമായ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 14 പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

ഗർഭഛിദ്രം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും ഗർഭഛിദ്രം നടത്താം സുപ്രീംകോടതി

ഭർത്താവായാലും സമ്മതമില്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തിയാൽ അത് ബലാത്സംഗം ആയി പരിഗണിക്കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66 എ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയം: സുപ്രീം കോടതി

2015-ൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടു സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66 എ അനുസരിച്ചു ഇപ്പോഴും എഫ്‌ഐആർ