രാജ്യത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം വേണം: സുപ്രീംകോടതി

ഡല്‍ഹി, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സഞ്ജയ് രജൗറ, ഭാഷാ സിങ്, ഊര്‍മിളേഷ്, പ്രബിര്‍ പുരകയസ്ത, അഭിസാര്‍ ശര്‍മ, ഔനിന്ദ്യോ ചക്രവര്‍ത്തി