ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗരദൗത്യം ആദിത്യ എൽ1; വിക്ഷേപണം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന്

ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐഎസ്ആർഒ സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഊർജിതമാക്കുന്നത്.

സൂര്യനെ പഠിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിനൊരുങ്ങി ഐഎസ്ആർഒ; വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപഗ്രഹം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെത്തി

വൈദ്യുതകാന്തിക, കണികാ, കാന്തികക്ഷേത്ര ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ, ക്രോമോസ്ഫിയർ, സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും പുറം പാളികൾ

സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ സത്യം എന്നിവയെ മറയ്ക്കാനാകില്ല: പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

ബിജെപിക്കും അവരുടെ മറ്റുള്ള കൂട്ടാളികൾക്കും ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശമായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട്