തെരഞ്ഞെടുത്തത് എതിരില്ലാതെ; സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കാനത്തിന് ഇത് മൂന്നാമൂഴം

നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമതശബ്ദം ഉയർത്തിയ ഇ എസ്.ബിജിമോളെയും സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.