ബിഹാറിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിചിത്ര ‘സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്’ യുപി പോലീസ് കണ്ടെത്തി

എടിഎമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനും എടിഎം ബൂത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് ഭിത്തികളിലും ക്യാമറകളിലും മൂടൽമഞ്ഞ് കലർന്ന ദ്രാവകം സ്പ്രേ ചെയ്യാനും

ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യരംഗത്തും മാനവ വിഭവശേഷിയിലും കേരളം മുന്നിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.