ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി; പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചു

ജസ്റ്റിസ് എസ്‌കെ കൗളിനെ കൂടാതെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന, ബേല എം ത്രിവേദി എന്നിവരും ഇഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന

പാസ്‌പോർട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ആവശ്യമില്ല; ചാൾസ് രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക പദവികളും അധികാരങ്ങളും അറിയാം

ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്‌പോർട്ടുകൾ മജസ്റ്റിയുടെ പേരിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പാസ്‌പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല.