റഷ്യയുടെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര തീരുമാനം; പ്രതികരണവുമായി അമേരിക്ക

ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ യുഎസ് ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് എലിസബത്ത് ജോൺസ് പറഞ്ഞത് “ഇതൊരു പരമാധികാര തീരുമാനമാണ്. " എന്നായിരുന്നു.