തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ സിനിമകള്‍ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്: ജാൻവി കപൂര്‍

അധികം വൈകാതെ തന്നെ തനിക്ക് തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷാ സിനിമ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും ജാൻവി കപൂര്‍ പറഞ്ഞു.