ഗാസയുടെമേൽ പൂർണ്ണ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേൽ; വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ള, ഭക്ഷണ വിതരണം തടഞ്ഞു

ഗസ്സയിലേക്ക് കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നിതിടെയാണ് ഇസ്രയേല്‍ നിലപാടുകള്‍ കടുപ്പിക്കുന്നത്. "ഗാസയെ പൂർണമായും ഉപരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ്