മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കേണ്ട 7 പാനീയങ്ങൾ

സമ്മർദ്ദം, ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവും മോശമാക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ

ലോകകപ്പ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് മെസ്സി

ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ സ്വന്തമാക്കിയ കപ്പ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന ലയണല്‍ മെസിയുടെ ചിത്രമാണ് സോഷ്യല്‍ മിഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.