സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പഠിക്കാന്‍ സിക്കിം സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത്

സിക്കിം സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. യാത്രയില്‍ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള

സിക്കിമിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 40 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ടീസ്റ്റ നദിയിൽ 22 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

മറ്റൊരു ഹിമ തടാകം പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്ര വൈകാൻ അധികൃതർ വിനോദസഞ്ചാരികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ബുധനാഴ്ചത്തെ

സിക്കിമിലെ ജനങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഭരണത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു: ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം എസ്‌ഡിഎഫുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്.