പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള ബ്രസീലിന്റെ അന്വേഷണം സിദാനിലേക്ക്

കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി, ഹോസേ മോറീഞ്ഞോ, മൗറീഷോ പൊച്ചറ്റീനോ, തോമസ് ടുഷേല്‍, റഫേല്‍ ബെനിറ്റസ് എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ നേരത്തെ സജീവമായിരുന്നു