അമേരിക്കൻ വ്യോമാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അജ്ഞാത പേടകം; വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി

വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പേടകം വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്