കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ മലബാര്‍ പര്യടനം തുടര്‍ന്ന് ശശി തരൂര്‍

കണ്ണൂര്‍; കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ മലബാര്‍ പര്യടനം തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. ഇന്ന കണ്ണൂരില്‍ സന്ദര്‍ശനം