“അനുരാഗം” ഏറ്റെടുത്ത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ; അഡീഷണൽ ഷോകളുമായി അടുത്ത വാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു

കുറഞ്ഞ സമയത്തെക്കാണെങ്കിലും വന്നു പോയ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച സുധീഷിന്റെ പള്ളീലച്ചനും മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പിയുടെ രവിയും , ഷീലാമ്മ