സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് അംഗീകാരം തേടി ദമ്പതികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

സ്‌പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്‌ട് പ്രകാരം സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകണമെന്നു ആവശ്യവുമായി ദമ്പതികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.