കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ശമ്ബള വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാനിദ്ധ്യത്തില്‍ യൂണിയനുകളുമായി ഇന്ന് ചര്‍ച്ച

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ശമ്ബള വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാനിദ്ധ്യത്തില്‍ യൂണിയനുകളുമായി ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടക്കും. ഇന്നെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവനക്കാര്‍. ജൂലൈ

ശമ്പള കുടിശ്ശികക്ക് പകരം സപ്ലൈകോ കൂപ്പൺ; വേണ്ടെന്ന്കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ

കൊച്ചി: ശമ്പള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് പകരം കെഎസ്ആ‍ർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് സപ്ലൈകോ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂപ്പണുകൾ നൽകാകുമോ എന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 103