റഷ്യയിൽ സ്ഫോടനം :15 മരണം

മോസ്കോ:റഷ്യയിലെ കോക്കസ് മേഖലയിൽ ഡജിസ്ഥാനിൽ പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിനു സമീപം ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 15 പേർ മരിച്ചു.ഇതിൽ 12 പോലീസുകാരും