‘ടൈറ്റാനിക്കി’ല്‍ റോസ് രക്ഷപ്പെട്ട വാതില്‍പ്പലകയുടെ കഷണം വിറ്റുപോയത് 7,18,750 ഡോളറിന്

ബാള്‍സ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ പലകയാണ് സിനിമയില്‍ വാതിലിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. നായകനായ ജാക്കിന് പലകയില്‍ ഇടംകിട്ടാതിരുന്ന