അക്രമത്തോട് സഹിഷ്ണുതയില്ല; തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തോക്ക് കൊണ്ട് നേരിടണം: തമിഴ്‌നാട് ഗവർണർ

കീഴടങ്ങാന്‍ വേണ്ടിയല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ 8 വര്‍ഷമായി ഒരു സായുധ സംഘവുമായും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചടങ്ങില്‍ അദ്ദേഹം