നമ്മുടെ സൈന്യം ഹിമാലയം പോലെ അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതം: പ്രധാനമന്ത്രി

ആർമി ജവാൻമാർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന തനറെ ശീലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 30 മുതൽ 35 വർഷമായി താൻ

കരയുദ്ധം ആരംഭിക്കും ; ആയിരക്കണക്കിന് ഇസ്രയേല്‍ സൈനികര്‍ ഗാസ അതിര്‍ത്തിയില്‍

പലസ്തീനെതിരെ ഇസ്രയേലിന്റെ കരയുദ്ധം ഉടനെന്ന് സൂചന. ഇതിനോടകം ആയിരക്കരണക്കിന് ഇസ്രയേല്‍ സൈനികര്‍ ഗാസ അതിര്‍ത്തിയില്‍ തമ്പടിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദൗത്യം ഏത്