ഐഎഫ്എഫ്‌കെ: സമാപന വേദിയിൽ രഞ്ജിത്തിന് കൂവൽ; കൂകി തോൽപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് രഞ്ജിത്ത്

മാത്രമല്ല, കാണികളോട് കൂകി തെളിയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും രഞ്ജിത്ത് മറന്നില്ല. അതേസമയം, ഒരാഴ്ച നീണ്ട ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇന്ന് സമാപനമായി